Huis van Hilde
NL EN DE
Huis van Hilde

Privacy verklaring

Huis van Hilde (HvH)  is onder andere verantwoordelijk voor het presenteren van de archeologische collectie van Noord-Holland. Dit doet HvH met het organiseren van tentoonstellingen. Daarnaast heeft HvH een belangrijke educatieve functie en verhuurt zalen. Huis van Hilde heeft een winkel en horeca, om bezoekers op een fijne manier te ontvangen. Om deze publieke taken uit te kunnen voeren verwerkt Huis van Hilde persoonsgegevens.

Om uw recht op privacy te waarborgen gaat Huis van Hilde uiterst zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. Uiteraard houdt Huis van Hilde zich aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Huis van Hilde verwerkt in het kader van haar dienstverlening. Huis van Hilde verzamelt alleen persoonsgegevens die u vrijwillig als (online) bezoeker verstrekt met als doel om u informatie te kunnen verschaffen en/of diensten aan u te kunnen verlenen. In deze Privacyverklaring kunt u lezen hoe wij persoonsgegevens verzamelen, gebruiken, delen en beschermen.

 

Welke persoonsgegevens verwerken wij van u?

Het is mogelijk dat Huis van Hilde voor de uitvoering van haar publieke taken, zoals voorgaand omschreven, persoonsgegevens van u verwerkt. Als u een aanvraag voor zaalhuur of groeps-/schoolbezoek indient, een dienst of product afneemt, u zich inschrijft voor een nieuwsbrief of evenement, contact opneemt met of een bezoek brengt aan Huis van Hilde verwerken wij de daarvoor noodzakelijke contactgegevens, zoals telefoonnummer en e-mailadres om u goed van dienst te kunnen zijn.

U bent niet verplicht de bovenstaande persoonsgegevens te verstrekken, echter indien u de bovenstaande gegevens niet wilt verstrekken aan Huis van Hilde kunnen wij niet alle diensten leveren.

De persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Aanmelding Nieuwsbrief: wij verwerken uw naam en e-mailadres;
 • Bezoek evenement: het kan zijn dat wij foto’s maken tijdens het evenement. Als u herkenbaar bent op de foto zullen wij voor het gebruik van deze foto’s uw toestemming vragen;
 • Aanmelding evenementen: voor sommige evenementen moet u zich aanmelden, in dat geval verwerken wij uw naam en e-mailadres;
 • Zaalhuur en groepsbezoek: wij verwerken NAW gegevens, telefoonnummer, e-mailadres onder andere voor het opstellen van een factuur;
 • Schoolbezoeken: wij verwerken contactinformatie van de school, telefoonnummer, emailadres onder andere voor het opstellen van een factuur en het toesturen van het programma;
 • Provincie Noord-Holland maakt in de publieksruimten camera beelden, Huis van Hilde is niet verantwoordelijk voor deze camerabeelden, voor meer informatie zie de Privacy verklaring van de Provincie Noord-Holland.
 • Informatie over bezoeken aan onze website www.huisvanhilde.nl (bijvoorbeeld IP-adressen) gebruiken wij slechts ter ondersteuning van technische beslissingen en statistische verwerkingen. Deze gegevens gebruiken wij nooit ter identificatie van individuele personen.

Waarom verwerken wij uw persoonsgegevens?

Het doel van de verwerking van de bovenstaande gegevens is onder andere het trekken van nieuwe bezoekers door de nieuwsbrief. Voor de nieuwsbrief en het maken van foto’s wordt toestemming gevraagd bij het gebruik van persoonsgegevens. Naast marketing verzamelt Huis van Hilde ook gegevens van klanten voor het soepel laten verlopen van de zaalhuur en groeps-/schoolbezoeken, zo kunnen wijzigingen doorgegeven worden per telefoon of email en kunnen facturen worden opgesteld. Als deze gegevens niet worden verwerkt kan Huis van Hilde haar dienst zaalhuur/groepsbezoek/schoolbezoek niet leveren, dit is een gerechtvaardigd belang. De NAW gegevens van klanten worden verwerkt in facturen, het bewaren van facturen is een wettelijke verplichting.

Uw gegevens worden alleen volgens deze privacyverklaring verwerkt, dus op een behoorlijke en zorgvuldige wijze en alleen voor bovenstaande doelen. Wij verwerken en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor onze dienstverlening aan u.

Geautomatiseerde besluitvorming

Huis van Hilde maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming die rechtsgevolgen kunnen hebben; Huis van Hilde maakt geen profielen van betrokkenen.

 

Wie heeft toegang tot uw gegevens?

Enkel medewerkers voor wie het noodzakelijk is voor het uitvoeren van hun werkzaamheden, hebben toegang tot uw gegevens.

 

Huis van Hilde verstrekt uw gegevens aan drie externe partijen, namelijk Mailchimp als u hiervoor toestemming geeft door gebruik te maken van de nieuwsbrief en Optisport onze ICT ondersteuner. Daarnaast hebben wij een verwerkersoverenkomst met Google Analytics, hierover leest u meer bij Cookies. Wij komen met deze partijen in een verwerkersovereenkomst overeen dat zij zorgvuldig met uw gegevens omgaan en zij krijgen alleen de gegevens die noodzakelijk zijn om hun dienst te verlenen. Deze partijen gebruiken uw gegevens alleen in overeenstemming met de instructies die wij geven en niet voor eigen doeleinden. Zij kunnen ook subverwerkers inschakelen, met deze subverwerkers wordt eenzelfde overeenkomst afgesloten.

De database van wordpress (website www.huisvanhilde.nl) met de aanmeldingen voor de nieuwsbrief is gekoppeld aan onze mailchimp lijst voor het versturen van de nieuwsbrief. Verder maakt Huis van Hilde geen gebruik van gekoppelde databases.

Huis van Hilde ontvangt geen persoonsgegevens van derden.

 

Verwerken van uw gegevens in landen buiten de Europese Unie

Huis van Hilde geeft uw gegevens niet door aan een bedrijf of vestiging in een land buiten de EU of een internationale organisatie.

 

Hoe zorgen wij dat uw gegevens goed beveiligd zijn?

Naast technische beveiligingsmaatregelen zoals toegangscontroles op computersystemen, hebben medewerkers een geheimhoudingsplicht en wordt toegang tot persoonsgegevens alleen gegeven aan medewerkers voor wie het noodzakelijk is voor het uitvoeren van hun werkzaamheden.

 

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

Huis van Hilde bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de goede uitvoering van haar taken en het naleven van wettelijke verplichtingen. Hoe lang bepaalde gegevens worden bewaard, is afhankelijk van de aard van de gegevens en het doel waarvoor zij zijn verwerkt. Voor facturen geld een wettelijke bewaartermijn van 7 jaar.

 

Melden van (beveiligings-)incidenten, datalekken

Mocht onverwachts blijken dat, ondanks de getroffen voorzorgsmaatregelen, er toch iets niet goed is gegaan met de bescherming van uw persoonsgegevens, dan melden wij dit bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Indien de inbreuk op uw persoonsgegevens voor u mogelijk ongunstige of nadelige gevolgen heeft, brengen we u hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.

 

Uw rechten

Op het moment dat de Huis van Hilde persoonsgegevens van u verwerkt, wordt u geïnformeerd voor welke doeleinden dit gebeurt. Naast dit recht van informatie heeft u nog andere wettelijke bepaalde rechten. U heeft recht op:

 • inzage in uw persoonsgegevens,
 • correctie van uw persoons gegevens,
 • het wissen van uw persoonsgegevens,
 • beperking van de verwerking en van uw persoonsgegevens
 • het maken van bezwaar tegen de verwerking van uw gegevens
 • het indienen van een klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens indien u denkt dat wij uw gegevens onrechtmatig verwerken.
 • Het intrekken van uw toestemming voor het verwerken van uw gegevens.
 • Dataportabiliteit, dit betekend dat wij u een kopie van uw gegevens op uw verzoek kunnen sturen aan een andere partij, zodat u dat zelf niet hoeft te doen.

Als u gebruik wenst te maken van uw rechten, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via info@het-nmf.nl. Wij reageren binnen 1 maand op uw verzoek.

 

Cookies

De website van Huis van Hilde plaatst diverse cookies. Een cookie is een eenvoudig bestand dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw pc, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. Deze cookies worden onder meer gebruikt om de website van Huis van Hilde af te stemmen op de behoeften van bezoekers.

Bij uw bezoek aan onze website kunnen de volgende cookies op uw pc, tablet of mobiele telefoon worden opgeslagen:

 • Strikt noodzakelijk: Strikt noodzakelijke cookies zijn nodig om de website goed te laten functioneren en worden automatisch ingeschakeld als u de site bezoekt. Voor deze cookies hoeft u geen toestemming te geven. De cookies worden bijvoorbeeld gebruikt om uw taalvoorkeur te onthouden of om te onthouden of u een enquête al heeft ingevuld. Deze cookies worden ook gebruikt om vast te leggen en/of te onthouden dat een ander soort cookie wel of niet mag worden geplaatst.
 • Statistiek: Wij gebruiken deze cookies om gegevens over het gebruik van de website te verzamelen. Huis van Hilde gebruikt deze informatie om de website beter af te stemmen op de behoeften van de bezoekers. De verzamelde gegevens worden niet voor een ander doel gebruikt of aan derden ter beschikking gesteld. Voor het verzamelen van de gegevens gebruiken wij Google (Analytics). Huis van Hilde kan niet zien wie (welke pc) haar website bezoekt. Google kan dit als aanbieder van de dienst wel. Meer informatie over de Google Analytics cookies. Aanvullende informatie over de TOS (Terms Of Service) van Google Analytics.
 • Extern: Deze cookies worden geplaatst om de toepassing van websites van derden mogelijk te maken. Zoals YouTube en Google Maps.
  • YouTube gebruikt cookies om gegevens te verzamelen. Een cookie bevat informatie over de computer waarmee een video bekeken wordt, of over de gebruiker die deze bekijkt. YouTube gebruikt de verzamelde gegevens onder meer om ervoor te zorgen dat videostatistieken kloppen, fraude wordt voorkomen en de site-ervaring wordt verbeterd.
  • Google Maps plaatst geografische kaarten op de websites. Ook kunnen hiermee routebeschrijvingen worden gemaakt. Bij het gebruik van Google Maps worden verschillende cookies gezet, om voorkeuren op te slaan bijvoorbeeld om het zoom-niveau te onthouden en statistieken met betrekking tot het gebruik op te slaan.

De website bevat hyperlinks naar andere organisaties en instellingen. Vanuit andere sites kunnen links worden gelegd naar de website huisvanhilde.nl. Als u op een hyperlink naar zo’n externe site klikt, verlaat u de website van Huis van Hilde en bent u gebonden aan de gebruiksregels die voor die site gelden. Huis van Hilde is niet verantwoordelijk voor de naleving van de privacywet- en regelgeving door deze derden.

Toestemming voor cookies

Bij uw eerste bezoek aan onze website vragen we u welke (niet strikt noodzakelijke) cookies we mogen plaatsen. U kunt uw cookie-instelling op elk gewenst moment wijzigen via de link rechts onderaan elke pagina.

 

Wijzigen privacyverklaring

Deze privacyverklaring is vastgesteld op 25 mei 2018. Deze privacyverklaring kan door Huis van Hilde te allen tijde gewijzigd worden, zonder voorafgaande waarschuwing. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat ze gepubliceerd zijn op www.huisvanhilde.nl. Wij raden u aan deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van wijzigingen op de hoogte bent.

 

Contact

De verantwoordelijke voor het verwerken van uw persoonsgegevens is directeur van NMF en Huis van Hilde Exploitatie bv Jan Hendriks. De verantwoordelijke is degene die formeel-juridisch beslist of en, zo ja, welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op welke wijze.

Huis van Hilde heeft geen Functionaris Gegevensbescherming aangesteld.

 

Heeft u vragen of opmerkingen over onze privacyverklaring? Neem dan gerust contact met ons op:

 

Huis van Hilde

Expert Privacy: Kristel Witkam

Westerplein 4a

1901 NA Castricum

KVK 61761451

 

Telefoonnummer: 0657693434

Emailadres: info@het-nmf.nl

Cookie beleid

Deze site gebruikt cookies om informatie op te slaan op je computer. Door deze site te gebruiken accepteer je de voorwaarden en privacy beleid. Bekijk de proclaimer.

Ik accepteer Ik accepteer niet